2017.10.14 – Bouferterhaff – 1.Hëllef Cours fir Päerd